Er is sprake van een afname van het totale aantal leefbaarheidsmeldingen: in 2015 werd 1257 keer een melding aangemaakt door medewerkers van Woonbedrijf, in 2014 was dat nog 1312 keer. Met name de overlastmeldingen (456) zijn met 100 gedaald ten opzichte van vorig jaar.

Als we 2014 en 2015 met elkaar vergelijken (klik hier: vergelijk 2014-2015) zijn de meldingen per district nagenoeg gelijk gebleven, uitgezonderd Stratum en Woensel Noord. In Stratum waren in 2014 167 leefbaarheidsmeldingen ingevoerd en in 2015 216. In Woensel Noord waren in 2014 361 leefbaarheidsmeldingen ingevoerd en in 2015 268.

Geluidsoverlast is de grootste meldpost onder overlast. We zien ook terug in de overzichten van buurtbemiddeling dat geluidsoverlast het hoogste scoort onder de meldingen. Drugspand is een pand van waaruit overlast voor de omgeving plaatsvindt door dealen of overlast gevend gebruik van drugs.

Geldzorgen is de grootste meldpost.

Onderverhuur/niet bewonen is de grootste meldpost onder woonfraude.

Kijk ook hier:

http://woonbedrijfinbeeld.com/leefbaarheidsmeldingen-2015/

http://woonbedrijfinbeeld.com/veiligheidszaken-in-2015/

 

Gerelateerd