Er is sprake van een afname van het totale aantal leefbaarheidsmeldingen. In 2014 werd 1312 keer een melding gemaakt, in 2015 was dit 1257 keer en in 2016 werd 1121 keer een melding gemaakt.
Geluidsoverlast (206 keer) is de grootste meldpost in 2016, het jaar daarvoor was dat geldzorgen. Geldzorgen staat in 2016 op de vierde plaats (116 keer). De tweede plaats is a-sociaal gedrag (133 keer) en de derde plaats zijn meldingen van onderverhuur/niet bewonen van de woning (128 keer).

De overlastmeldingen waren in 2015 met 100 gedaald (van 554 naar 456), maar in 2016 weer gestegen naar 528 meldingen.
Het aantal zorgmeldingen is gedaald van 459 in 2015 naar 313 meldingen in 2016. De oorzaak is dat de categorie geldzorgen is gehalveerd en de categorie “overig” minder gebruikt.

 

Gerelateerd