De plannen voor de nieuwbouw ontwikkelen we in nauwe samenwerking met de nieuwe bewoners, onder begeleiding van Kilimanjaro Wonen. De nieuwbouw omvat 56 appartementen, 12 zorgappartementen en 14 rijwoningen. Een grote groep ‘groene huurders’ heeft zich bij Woonbedrijf gemeld als geïnteresseerde huurders. De wensen en eisen van deze groene huurders vormen een belangrijk uitgangspunt in het ontwikkel- en ontwerpproces. Ook Stichting De Bastide denkt mee over het ontwerp van 12 zorgappartementen voor jongvolwassenen met een autisme spectrum stoornis.

Dialoog
Woonbedrijf heeft eerst samen met de toekomstige bewoners van het nieuwbouwcomplex bekeken hoe zij het duurzaam wonen en leven willen vormgeven. Hun wensen worden straks vertaald in het gebouw, de faciliteiten en de technieken. Onze dialoog met de groene huurders gaat verder. Zij blijven betrokken bij het hele proces. We vragen hun inbreng bijvoorbeeld bij wat er gemeenschappelijk of juist individueel ingericht wordt. En we praten verder met elkaar over algemene leefbaarheid en toekomstig beheer. Natuurlijk is het bewust omgaan met energie hier steeds de leidraad.

Vier clusters
De nieuwe bewoners hebben de aandachtspunten ondergebracht in vier clusters: 1) gemeenschappelijke buitenruimte, 2) gemeenschappelijke binnenruimte, 3) instroom en doorstroom nieuwe groene huurders 4) communicatie, sociale leefregels. In elk cluster vindt de besluitvorming plaats via de Sociocratische Kring Methode (SKM). Elk cluster heeft een kartrekker en een afgevaardigde, die de kring vertegenwoordigen naar de kerngroep en de clusterwerkgroep.

Duurzaam wonen en leven
Met energiezuinige woningen alleen ben je er nog niet. Het is zeker zo belangrijk dat de bewoners hun manier van leven en wonen aanpassen en zuinig zijn met elektriciteit, gas en water. Alleen dan kunnen ze maximaal voordeel halen uit hun huis. De groene huurders die Woonbedrijf zoekt, gaan zelfs nog een stapje verder: ze pakken vaker de fiets, reizen bij voorkeur met openbaar vervoer, laten de auto staan of delen die. Ook als buurt kun je met goed nabuurschap werken aan duurzaamheid, dus wat meer onderlinge zorg en steun. Bijvoorbeeld samen zorgen voor groen en andere buurtvoorzieningen of samen diensten en producten inkopen. De toekomstige bewoners van het nieuwbouwcomplex bekijken eerst samen hoe zij het duurzaam wonen en leven willen vormgeven en wat ze daarvoor nodig hebben in hun leefomgeving.

Sociocratische Kring Methode (SKM): www.sociocratie.nl

Website voor en door groene huurders: www.degroenehuurder.nl

 

Gerelateerd