Woonbedrijf heeft ruim 30.000 woningen en zo’n 70.000 bewoners in en rondom Eindhoven. Als je werkt voor zulke aantallen, dan heb je een behoorlijke invloed op het milieu. Wij voelen het dan ook als onze verantwoordelijkheid om daar zo goed mogelijk mee om te gaan. Dat betekent dat we onze manier van werken duurzamer willen maken. Bouwen, renoveren en onderhouden van woningen door gebruik te maken van milieu- en energievriendelijke materialen en werkmethoden.

We weten nog lang niet alles van duurzaam wonen. Er zijn steeds meer technische mogelijkheden. Die willen wij verkennen. Dat doen we onder andere in de Aireys; we hebben deze wijk uitgeroepen tot ‘proeftuin’. Samen met de bewoners gaan we allerlei nieuwe technieken (zoals zonnepanelen, slimme meters en isolatie) toepassen. Met twee doelen: de bewoners in de Aireys krijgen een energiezuinige en comfortabele woning én wij kunnen ervan leren. De systemen die het best presteren gaan we vervolgens ook in andere wijken en buurten inzetten.

Aireys de groenste!
Een complete wijk duurzamer maken. Energiebesparende maatregelen. De sloop van de flats aan de Karel de Grotelaan. Groene nieuwbouw. Dat is nogal wat! Woonbedrijf wil grootschalige verbeteringen doorvoeren in de Aireys. En dat heeft een behoorlijke invloed op de wijk. Om de verbeteringen aan de woningen in goede banen te leiden, organiseerde Woonbedrijf een aantal informatiebijeenkomsten in de wijk. Hoe? In het groen natuurlijk! Het veldje aan de Smetanalaan werd in juni 2013 een aantal keer omgetoverd tot ‘huiskamer’ van de wijk. Activiteiten voor kinderen, praattafels voor de ouderen, lekkere hapjes en drankjes en een aantal informatiekraampjes vormden het toneel. De bewoners van de Aireys konden elkaar ontmoeten en informatie opdoen over de duurzame woningverbetering.

Wat werkt in de praktijk?
Naast duurzame verbeteringen voor de bewoners willen we de Aireys inzetten om nieuwe technieken en producten op het gebied van duurzaamheid te testen. Zonnepanelen, windturbines, koude/warmte-opslag: wat werkt het beste in de praktijk? En wat willen bewoners graag? Door samen met bewoners producten te kiezen, te gebruiken en te testen, krijgen we antwoorden op deze vragen. Zo gaan we onder andere aan de slag met isolatie van de huizen, plaatsing van zonnepanelen, plaatsing van zeer efficiënte CV-installaties, opvangen en hergebruiken van regenwater, en samen inkopen of verkopen van energie.

Proeftuin: 5 projecten
Eén van de doelen is om de Aireys geheel onafhankelijk in energie te maken. In de proeftuin zal blijken welke manieren het meeste energie besparen of opleveren. Dat doen we via vijf projecten. Hierover leest u meer in de Groene Genderdaller van mei 2013 en december 2013.

De Groene Genderdaller mei 2013

De Groene Genderdaller december 2013

 

Gerelateerd