Lees meer over dit onderwerp in het jaarverslag

Per jaar worden de geruimde panden van dat jaar opgenomen. Van panden waarvan de beëindiging van de huurovereenkomst in het volgende jaar valt, worden de kosten in het volgende jaar opgenomen.

Geruimd in 2015 Totaal 32, waarvan 30 hennepkwekerijen en 2 woningen met opslag van materialen ten behoeve van synthetische drugs.

Totale kosten De mutatiekosten, huurderving en extra personele inzet totaal € 149.393 (inclusief extra geïnvesteerde uren).

 

Gerelateerd