Fijne plek om te spelen en te ontmoeten
Onlangs is op de hoek van de Moreelselaan en de Saenredamstraat in de wijk Burghplan in Eindhoven een speelveld met kruiden- en moestuinbakken geopend tijdens een gezellige barbecue met de bewoners. De laatste schilderklus werd nog afgemaakt en de kinderen probeerden alle toestellen en de eigen ontworpen pannakooi uit. Het braakliggend veldje was de bewoners al een tijdje een doorn in het oog. De wijkbewoners wilden hier graag een speelveld voor de kinderen met kruiden- en moestuinbakken. Voortaan kunnen buurtkinderen hier veilig spelen. Het zal ook een ontmoetingsplek zijn voor bewoners die samen voor de moestuin zorgen. De opbrengst uit de moestuin kunnen ze eten aan de picknickbanken.

Meedenken en samen ontwerpen
Woningcorporatie Woonbedrijf verhuurt in deze wijk 596 betaalbare woningen. In 2014 is het traject gestart toen een wijkwerker van Lumens langs de deuren is gegaan om de bewoners en kinderen in de buurt uit te nodigen om mee te denken over het braakliggend terrein. Bewoners en kinderen mochten hun wensen en ideeën aangeven. Enkele wensen waren een pannakooi om fijn in te voetballen, een schommel en bakken om een eigen moestuin en kruidentuin te maken. Medio november 2014 zijn bewoners gestart met het maken van een ontwerp onder leiding van het CKE. De pannakooi is samen met de kinderen ontworpen. De designers hebben de bewoners ondersteund met het ontwerp en de uitvoering hiervan. Er is een bord met huisregels gemaakt door de kinderen samen met de jeugdwerker van Lumens.

Het gehele speelveld is tot stand gekomen door samenwerking van bewoners, en de partners is de wijk: gemeente Eindhoven, Woonbedrijf, Lumens en de basisschool in de wijk Beppino Sarto. Uiteindelijk zal over enige tijd het veldje een andere bestemming krijgen. Nu is nog onbekend wat dat zal zijn. Voor de tussentijd willen we het veldje een functie geven. Het speelveld is duurzaam ingericht met natuurlijke materialen. Als het veldje over enkele jaren een andere bestemming krijgt, kan de ‘inrichting’ makkelijk verplaatst worden.

Buurtcultuurfonds Woonbedrijf
Het speelveld is mogelijk gemaakt door het Buurtcultuurfonds Woonbedrijf. Woonbedrijf ziet cultuur als middel voor waardecreatie in de wijkaanpak en wil culturele projecten in woonwijken benutten en hierbij vooral de bewoners betrekken. Vanuit deze gedachte is 3 jaar geleden samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds het Buurtcultuurfonds Woonbedrijf in het leven geroepen. Veel betrokkenen zijn trots op hun project en de projecten hebben ook geleid tot meer ontmoeting en betrokkenheid in de wijk.

 

Gerelateerd