De grootschalige renovatie van Philipsdorp duurde ongeveer 7 jaar, dat hebben we onlangs met de bewoners gevierd (https://www.woonbedrijf.com/nieuws/nieuwsberichten/philipsdorp-weer-klaar-voor-de-toekomst). De kennis die Woonbedrijf heeft vergaard tijdens dit proces is zeer interessant voor andere woningcorporaties, gemeenten en aannemers/leveranciers. Niet zover de technische kennis, maar juist over de meerwaarde van deze renovatie voor bewoners. Daarom organiseerde Renda, netwerk voor professionals in de sociale woningbouw een speciale ‘Renda on Tour’.

Deze zeer informatieve en inspirerende middag werd geopend door Ingrid de Boer, algemeen directeur Woonbedrijf en Yasin Torunoglu van wethouder van wonen, wijken, werk en ruimtelijke ontwikkeling. Daarna kregen de aanwezigen een rondleiding door Philipsdorp.

Onderzoeksbureau RIGO heeft in 2016 onderzocht of een renovatie als deze wel past bij een woningcorporatie. Of dat het beter was geweest om de woningen te slopen en nieuwe te bouwen. Uit deze maatschappelijke kosten- batenanalyse concludeerden zij dat deze renovatie meer oplevert dan sloop en nieuwbouw. Het toont aan dat behoud van de (deels) monumentale woningen een meerwaarde heeft voor de bewoners, de buurt en de stad.

Bekijk de Philipsdorp factsheet

Ingrid de Boer en Yasin Torunoglu introduceren Frits Vis die schittert in de film over de renovatie van Philipsdorp

 

Gerelateerd