Behoud van groene karakter van de wijk
Woonbedrijf is van plan om de 56 duplexwoningen gelegen aan het Coriolanuspad, Odysseuslaan, Thomaslaan, Anténorpad en Amphionpad te slopen en te vervangen voor nieuwbouw. Op dinsdag 3 maart jl. zijn de plannen hiervoor gepresenteerd aan de bewoners en omwonenden. Er was een grote opkomst en veel belangstelling voor de presentatie.

De huidige bewoners zijn al in april 2014 geïnformeerd over de sloop- en nieuwbouwplannen en zij kunnen gebruiken maken van de Verhuisregeling, een pakket aan voorzieningen en afspraken van Woonbedrijf voor de huurders van dit complex, om de verhuizing op een zo goed en zo prettig mogelijke manier te laten verlopen. Het herhuisvestingstraject loopt al sinds oktober 2014, er zijn al afspraken gemaakt met alle bewoners. Ondertussen zijn enkele bewoners al verhuisd. De woningen die leegkomen worden tijdelijk verhuurd om de leefbaarheid in de buurt te waarborgen.

Vervangende nieuwbouw
Er komen op dezelfde plek, waar nu 56 duplexwoningen staan, bijna evenveel woningen terug. Na de sloop worden er 54 woningen voor gezinnen (zogenaamde grondgebonden woningen) gebouwd. Het zijn woningen die geschikt zijn voor startende gezinnen, met 2 slaapkamers (één slaapkamer is te splitsen in twee slaapkamers) en een zolder. De huurprijs ongeveer 600 euro per maand bedragen.

De huidige woningen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd, bovendien neemt de vraag naar dit soort woningen in zo’n omgeving vanuit de reguliere doelgroep steeds meer af. Daarom kiest Woonbedrijf voor een product dat beter aansluit bij de vraag. De nieuwbouw geeft een positieve impuls aan de hele wijk en er ontstaat weer een krachtig woongebied. Het groene karakter van de wijk blijft behouden. Het ontwerp van de woningen en de tuinen zal hier zeker op aansluiten.

Planning
Binnenkort worden er allerlei procedures en inventarisaties opgestart. Naar verwachting zullen de oude woningen in het najaar van 2015 gesloopt gaan worden. Kort daarna willen we starten met de bouw van de nieuwe woningen die naar verwachting en onder voorbehoud van allerlei factoren in het voorjaar van 2016 klaar zullen zijn.

Impressie van de wijk als de nieuwe gezinswoningen er staan
De huidige duplexwoningen aan het Coriolanuspad

 

Gerelateerd