Eerste Woonbedrijf project met duurzaamheidsinvestering
Kloosterflats, zo worden ze in de volksmond genoemd. De vier galerijflats aan de St. Petrus Canisiuslaan (Stratum) en achterliggende straten hebben inderdaad een typische architectuur die doet denken aan een klooster. De gebouwen zijn medio jaren ’50 gerealiseerd en verdienden een grondige opknapbeurt. Woonbedrijf voerde tussen oktober 2011 en april 2013 een grootschalige renovatie uit die in een aantal opzichten bijzonder is te noemen. Niet alleen omdat dit het eerste opgeleverde duurzaamheidsproject is van Woonbedrijf: de woningen stijgen met minimaal twee energielabels naar een B- of C-label.

Renoveren in bewoonde staat
Ongeveer de helft van de 56 woningen verkeerde in bewoonde staat en dat maakte de renovatie een uitdaging. Door goede interactie met bewoners, aannemer (Van Rijswijck) en Woonbedrijf Bouwservice, is Woonbedrijf erin geslaagd de renovatie zonder noemenswaardige hobbels uit te voeren en met minimale overlast voor de bewoners. Zo trof Woonbedrijf speciale voorzieningen in de vorm van: rits-afscheidingen als afsluiting voor te renoveren ruimtes, een douche/was/keukenwoning en vanzelfsprekend een herkenbaar en toegankelijk aanspreekpunt – de Sociaal Uitvoerder – voor vragen en klachten. De werkzaamheden verliepen harmonieus en droegen zelfs bij aan de buurtcohesie.

Typische architectuur in tact laten
Hoewel het tot menig bouwtechnische uitdaging leidde, koos Woonbedrijf voor een aanpak met respect voor de bestaande architectuur. Zo is aan de typische gevels niets veranderd, zijn de kleurstelling en toegepaste materialen doordacht en zijn de erfafscheidingen ‘vriendelijker’ gemaakt.

Oog voor de groene kant
De wijk De Burgh is het thuis van onder andere groepen mussen, gierzwaluwen en vleermuizen. Tijdens de renovatie is gezorgd voor uitwijkmogelijkheden voor deze vogels en inmiddels beschikken ze over eigen schoorsteenhotels en dakpan-woningen. Verder pakt Woonbedrijf in nauwe samenwerking met de bewoners en een tuinarchitect de binnentuinen opnieuw aan. Zo genieten de bewoners straks van een prettige en gemeenschappelijke Kloostertuin.

 

Gerelateerd