In 2012 hebben drie Russische studenten Nadya, Alex en Anna in Doornakkers (Tongelre, Eindhoven) gewoond, geleefd en aan verschillende social design projecten gewerkt. Ook hebben zij een bijdrage geleverd aan de 1e Brabant Biennale in oktober 2012. Brabant Biënnale is een platform waar uiteenlopende partijen samen komen om actief over de ruimtelijke problematiek van deze tijd na te denken, te onderzoeken en om mogelijke oplossingsrichtingen in kaart te brengen. Het thema was de nieuwe opgave in de huidige economische situatie en in het nieuwe speelveld dat is ontstaan. Plannen en blauwdrukken worden vervangen door processen met de mens als uitgangspunt en een nieuwe rol voor de factor tijd. Social media en nieuwe tools als City-game verbinden nieuwe allianties, ideeën, concepten en broedplaatsen waarin de betrokkenheid van de burgers centraal staat. In Doornakkers hebben zij aan verschillende social design projecten gewerkt.

Projectboek
Al die projecten in Doornakkers  zijn in woord en beeld gebracht in een speciaal daarvoor gemaakt projectboek. De uitwisseling is een initiatief van de gemeente Eindhoven in het kader van het NERU City Lab: kennisuitwisseling op het gebied van zaken, kunst en wetenschap, waarbij steden gebruikt worden als uitgangspunt en als inspiratiebron: ‘De stad als laboratorium’ wordt ook ingezet voor onderzoek tussen professionals enerzijds en studenten en universiteit anderzijds. Zo wordt de Nederlandse wijkaanpak bekeken door Russische ogen en de Russische wijkaanpak door Nederlandse ogen. Doornakkers was voor deze studenten hun inspiratiewijk. Woonbedrijf bood hun een woonplek aan en in ruil daarvoor gaven zij een aantal mooie initiatieven terug aan de wijk. Die kunt u allemaal nalezen in het rapport. Afgeronde projecten, maar ook voorstellen voor nieuwe ideeën.

In april 2013 komen Russische docenten en studenten naar Doornakkers. Bekeken wordt of er weer uitdagende opdrachten voor de studenten geformuleerd kunnen worden. Nadya, Alex en Anna zijn  intussen weer in hun thuisland.

 

Gerelateerd


0 antwoorden

Plaats een Reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *