Woonbedrijf hecht er veel waarde aan dat bewoners naast fijn wonen, veilig wonen. Veiligheid heeft ook een directe link met leefbaarheid. Op een totaal van 31.550 woningen in Eindhoven en regio, zijn er in 2013 787 leefbaarheidsmeldingen bij Woonbedrijf binnengekomen. Een leefbaarheidsmelding wil zeggen dat wij hiervan een melding maken in ons systeem. Hieronder vallen zaken als overlast, zorg, psychische problematiek, geldzorgen, hennep en woonfraude.

Het merendeel van de meldingen (375) heeft te maken met overlast. Op het totale aantal woningen is dat 1%. Onder overlast valt: geluid, aso-gedrag, burenruzie, vuil/stank, vandalisme in de woonomgeving, overlast uit drugspand (geen hennep).

Totaal leefbaarheidsmeldingen: 787
Waarvan:

 • Zorg 184
 • Overlast 375:
 • Geluid 151
 • Aso-gedrag 57
 • Burenruzie 64
 • Vuil/stank 31
 • Vandalisme 18
 • Drugspand 10
 • Overig 44
 • Woonfraude 168
 • Overig 60

We verwachten dat door het verbeteren van of het toepassen van hang- en sluitwerk van achterpadpoorten en woningen, de veiligheid en de leefbaarheid in onze buurten verbeteren. De inbraakcijfers blijven we met onze veiligheidspartners monitoren.

 

Gerelateerd