Ons woningbezit

Woningbezit aantal woningen incl. studenteneenheden

http://woonbedrijfinbeeld.com/jaarverslag-2015/ons-woningbezit/woningbezit/